Ewa Ryks – muzyk, songwriter, pianistka; nauczyciel mianowany języka angielskiego;                                                              wykształcenie: certyfikat Berklee College of Music w Bostonie, magister inżynier Elektrotechniki AGH, dyplom ukończenia kursu pedagogicznego.                                                                                   Kompozytor piosenek autorskich oraz muzyki do tekstów współczesnych i nieżyjących poetów; między innymi materiału do spektakli muzycznych opartych na twórczości Witkacego, Bursy i Majakowskiego. Autorka musicalu ”Still I Have Dream” w języku angielskim wystawianego i granego w różnych miastach Polski. Autorka muzyki teatralnej –  kompozycja i wykonanie muzyki w trzech spektaklach teatru  Proscenium i długoletnia współpraca tego samego typu z teatrem Mumerus. Członek zarządu Stowarzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN w Krakowie. Wice przewodnicząca KDO do spraw Kultury. Wieloletnia praca dydaktyczna. Prowadzenie autorskich warsztatów muzycznych i wokalnych w Polsce, Czechosłowacji i Niemczech. Uczestniczka kadry warsztatów jazzowych w Puławach. Prowadzi naukę harmonii funkcyjnej, kompozycji piosenek (songwriting), improwizacji jazzowej i bluesa na bazie materiałów Berklee College of Music.

Nauka gry na pianinie – blues, tematy jazzowe, improwizacja.

Prowadzenie comba bluesowego i jazzowego.

Prowadzenie kursów muzycznych (grupy do 12 osób)

 

  1. Harmonia funkcyjna (trzy poziomy zaawansowania) – budowa akordów, ich funkcja w tonacji, kadencje, modulacje; analiza harmoniczna i melodyczna; reharmonizacja; harmonia modalna; funkcja nuty pedałowej i ostinato; progresje stałych struktur akordowych; elementy aranżacji i kompozycji;

 

  1. Pisanie piosenek  – Kreowanie emocji w piosence zgodnie z  nadrzędną zasadą: stable – unstable (stabilność – niestabilność); budowa piosenek w różnych stylach, analiza melodyczna i harmoniczna;  techniki budowania napięć, metoda insercji; funkcje skal muzycznych w kompozycji, zasady pracy nad tekstem, akcenty słowne i muzyczne, rytm, kształt linii melodycznej.

 

  1. Kształcenie słuchu i nauka improwizacji (dla studentów znających zapis nutowy i podstawy harmonii funkcyjnej) – „ruchome do” – śpiewanie tematów poszerzoną solmizacją (z uwzględnieniem modulacji w danym utworze); analiza poszczególnych elementów utworu (rockowego funkowego i jazzowego) i wykorzystanie jej w procesie uczenia się i przygotowania do świadomej improwizacji na ich schemacie funkcyjnym; techniki improwizacyjne.

 

  1. Muzyka dla wokalistów i aktorów” kształcenie świadomości muzycznej– Podstawy analizy harmonicznej i melodycznej; ćwiczenia emisyjne; rytmiczne; dykcyjne; etiudy muzyczno-ruchowe, techniki improwizacyjne, funkcja ciszy w sztuce, wystukiwanie, wyklaskiwanie, tupanie serii rytmów, rytmy tańców (zabawy ruchowe); rytmizacja tekstów, melorecytacja, „scat” jazzowy.

Śpiewanie krótkich tematów muzycznych i improwizacja na ich schemacie harmonicznym.

Granie na „wszystkim”

Etiudy pokazowe – wspólna kreacja;

 

  1. Blues – budowa, rytmika, dźwięki charakterystyczne, linia basu, „zagrywki”, improwizacja; blues w różnych stylach jazzowych; typowe motywy, boogie.

 

WIĘCEJ: www.ewaryks.eu              KONTAKT: ; ewa@ewaryks.eu; tel 501674798