Lectures

Warsztaty Pisania Piosenek w Willi Decjusza, które prowadzę po raz drugi miały swój finał w postaci dwóch koncertów w wykonaniu kursantów, Piotra Majewskiego i moim.


https://www.villa.org.pl/villa/stowarzyszenie-willi-decjusza/

Blues / jazz blues in different styles / boogie.

Warsztaty jazzowe i  bluesowe  dla młodzieży

Poziom niezaawansowany (zakładam znajomość zapisu nutowego)

 • Budowa akordów czterodźwiękowych
 • Podstawowe skale
 • Analiza tematów jazzowych w jednej tonacji
 • Kadencje i transpozycja
 • Podstawy improwizacji
 • Blues, jego formy, typowe dźwięki, zagrywki

Dwa semestry, 2 godziny w tygodniu

Potrzeby techniczne: pianino, tablica lub rzutnik (komputer z głośnikiem ma wykładowca)

 1. Harmonia funkcyjna i techniki improwizacyjne w jazzie. (grupa średnio zaawansowana, wymagana znajomość zapisu nutowego i podstaw harmonii)
 • Struktura i zapis akordów cztero – dźwiękowych
 • Kadencje durowa, molowa, jazzowa retro.
 • Skale, wstęp do improwizacji jazzowej
 • Dźwięki dodane do akordów ich zapis i związek ze skalą
 • Analiza harmoniczna standardów
 • Analiza melodyczna standardów
 • Elementy kompozycji
 • Blues – historia i ewolucja

Dwa semestry, 2 godziny w tygodniu

Potrzeby techniczne: pianino, tablica lub rzutnik (komputer z głośnikiem ma wykładowca)

Ewa Ryks – muzyk, songwriter, pianistka; nauczyciel mianowany języka angielskiego;                                                              wykształcenie: certyfikat Berklee College of Music w Bostonie, magister inżynier Elektrotechniki AGH, dyplom ukończenia kursu pedagogicznego.                                                                                   Kompozytor piosenek autorskich oraz muzyki do tekstów współczesnych i nieżyjących poetów; między innymi materiału do spektakli muzycznych opartych na twórczości Witkacego, Bursy i Majakowskiego. Autorka musicalu ”Still I Have Dream” w języku angielskim wystawianego i granego w różnych miastach Polski. Autorka muzyki teatralnej –  kompozycja i wykonanie muzyki w trzech spektaklach teatru  Proscenium i długoletnia współpraca tego samego typu z teatrem Mumerus. Członek zarządu Stowarzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN w Krakowie. Wice przewodnicząca KDO do spraw Kultury. Wieloletnia praca dydaktyczna. Prowadzenie autorskich warsztatów muzycznych i wokalnych w Polsce, Czechosłowacji i Niemczech. Uczestniczka kadry warsztatów jazzowych w Puławach. Prowadzi naukę harmonii funkcyjnej, kompozycji piosenek (songwriting), improwizacji jazzowej i bluesa na bazie materiałów Berklee College of Music.

Nauka gry na pianinie – blues, tematy jazzowe, improwizacja.

Prowadzenie comba bluesowego i jazzowego.

Prowadzenie kursów muzycznych (grupy do 12 osób)

 

 1. Harmonia funkcyjna (trzy poziomy zaawansowania) – budowa akordów, ich funkcja w tonacji, kadencje, modulacje; analiza harmoniczna i melodyczna; reharmonizacja; harmonia modalna; funkcja nuty pedałowej i ostinato; progresje stałych struktur akordowych; elementy aranżacji i kompozycji;

 

 1. Pisanie piosenek i drobnych utworów muzycznych – analiza melodyczna i harmoniczna piosenek; budowa; style; techniki; funkcje skal muzycznych w kompozycji, zasady pracy nad tekstem, akcenty słowne, muzyczne, rytm, kształt linii melodycznej.

 

 1. Kształcenie słuchu i nauka improwizacji (dla studentów znających zapis nutowy i podstawy harmonii funkcyjnej) – „ruchome do” – śpiewanie tematów poszerzoną solmizacją (z uwzględnieniem modulacji w danym utworze); analiza poszczególnych elementów utworu (rockowego funkowego i jazzowego) i wykorzystanie jej w procesie uczenia się i przygotowania do świadomej improwizacji na ich schemacie funkcyjnym; techniki improwizacyjne.

 

 1. Muzyka dla wokalistów i aktorów” kształcenie świadomości muzycznej– Podstawy analizy harmonicznej i melodycznej; ćwiczenia emisyjne; rytmiczne; dykcyjne; etiudy muzyczno-ruchowe, techniki improwizacyjne, funkcja ciszy w sztuce, wystukiwanie, wyklaskiwanie, tupanie serii rytmów, rytmy tańców (zabawy ruchowe); rytmizacja tekstów, melorecytacja, „scat” jazzowy.

Śpiewanie krótkich tematów muzycznych i improwizacja na ich schemacie harmonicznym.

Granie na „wszystkim”

Etiudy pokazowe – wspólna kreacja;

 

 1. Blues – budowa, rytmika, dźwięki charakterystyczne, linia basu, „zagrywki”, improwizacja; blues w różnych stylach jazzowych; typowe motywy, boogie.

 

WIĘCEJ: www.ewaryks.eu              KONTAKT: ; ewa@ewaryks.eu; tel 501674798

 

https://www.facebook.com/groups/320513405165390/permalink/734126617137398/ Ewa Ryks
https://www.facebook.com/watch/?v=798358210941245