XXI LO Pokaz pracy Uczestników Warsztatów Muzycznych Ewy Ryks WItkacy

Młodzi artysci spiewają moje piosenki do słów Witkacego. Póżniej te piosenki weszły w skład recitalu piosenek przeze mnie napisanych i granych, które śpiewała Marta Grabysz. Ten performance otrzymał grand prix na
Festiwalu Witkacy pod Strzechy w Słupsku.